Werkwijze van Irmato

Systeem architecten als spil van elk project
Het team van Irmato Systeem Architecten is de spil van Irmato’s (project) organisatie. Deze medewerkers zijn de kennisdragers van Irmato. De Systeem Architecten ontwikkelen samen met de klant het optimale concept voor hun probleem of vraagstuk. Hierdoor is de klant vanaf het begin rechtstreeks bij de conceptontwikkeling betrokken. Deze werkwijze staat garant voor technologisch geavanceerde oplossingen die optimaal aansluiten bij de wensen en eisen van de klant. Dit vertaalt zich over het algemeen in termen als: een optimaal product, minimale productiekosten, minimaal energieverbruik, minimaal onderhoud, maximale beschikbaarheid van het materiaal en een maximale betrouwbaarheid.

Green Belt en Black Belt
Veel van Irmato’s Systeem Architecten zijn gekwalificeerd als Green Belt of Black Belt. Deze lean-filosofie is verankerd in onze werkwijzen en procedures.

One-stop-shopping
Concepten die door de Systeem Architecten samen met de klant ontwikkeld worden, worden vervolgens door de medewerkers van de projectorganisatie verder uitgewerkt, gerealiseerd en geïnstalleerd. Tenslotte zorgt Irmato ook voor service en spare parts.
Om elke klant optimaal van dienst te kunnen zijn, wordt gebruik gemaakt van deskundige en ervaren Systeem Architecten, Designers en Engineers. Binnen Irmato wordt gebruik gemaakt van hoogstaande productie- en integratiefaciliteiten. Door het overnemen van de volledige systeemontwikkeling, -productie, -integratie en –ingebruikname profiteren de klanten van alle aanwezige competenties binnen Irmato.
Gezamenlijk zorgen de medewerkers van Irmato ervoor dat de klanten geheel ontzorgd worden volgens het one-stop-shop-model.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Niet leesbaar? Verander tekst